Schlaubetal

Frankfurt Oder

Beliggenhed: ved Tysklands østgrænse, 80 km fra Berlin
Udstrækning nord/syd: 14 km
Udstrækning øst/vest: ca. 10 km
Omfang af byens område: ca. 67 km
Byens areal ialt: 14,671 ha
Indbyggerantal i slutningen af 2006: ca. 62 000

Byen er grundlagt i 1200 tallet og er en flot gammel Hansestad.

Marienkirche i byens midte – en af de største halkirker i nordtysk teglstensgotik, tidligere universitets- og hovedkirke. De tre korvinduer med deres farverige glasmalerier, med skildringer fra bibelhistorien, er med rette blevet betegnet som “undere af farve og lys”. Man kan også betegne deres uventede tilbagevenden i 2002 fra Eremitage-museet i St. Petersburg som et under, efter at de siden 1945 var ”forsvundet” (sovjetisk krigsbytte).

Fra Frankfurt Oder kan man via broen over Oder krydse grænsen til Polen og nabobyen Słubice, som først opstod som selvstændig polsk by i 1945 som følge af den nye grænsetrækning efter Potsdamer overenskomsten. Byen tæller 17.000 indbyggere, og her er man tilbage i en verden, der føles som for 50 år siden.

Oder  løber 866 km gennem Tjekkiet, Polen og Tyskland til Østersøen. Som et resultat af den anden verdenskrig blev floden Polens vestgrænse fra udmundingen af Lausitzer Neiße til Mescherin/ Gryfino („Oder – Neiße – Linje“).

035_800x578    034_800x600

Eisenhüttenstadt, by ved Oder-Spreekanalens udmunding i Oder 95 km SØ for Berlin i den tyske delstat Brandenburg, umiddelbart ved grænsen til Polen; 35.400 indb. (2005).

Eisenhüttenstadt blev grundlagt i 1951 som en socialistisk mønsterby og beboelsesby for de ansatte ved det nyopførte Eisenhüttenkombinat Ost (opført 1950). Den bar oprindelig navnet Stalinstadt og omtaltes officielt som den “første socialistiske by i DDR”. I 1961 blev den sammenlagt med den ældre Fürstenberg og omdøbt til Eisenhüttenstadt

Jern/stålværket er stadig dominerende i byen, men fabrikken, som tidligere beskæftigede de fleste af byens indbyggere, har færre og færre ansatte. Arbejdsløsheden i byen har for længst passeret de 20 procent, og flere og flere bysbørn forlader ’jernværksbyen’ for at  finde arbejde vestpå. Siden indbyggertallet toppede med 53.000 i 1988 – året før ’Die Wende’, altså Tysklands genforening – har 20.000 mennesker forladt Eisenhüttenstadt.

Naturpark Schlaubetal:

Floden   Schlaube  strømmer ud i Brieskow søen   og Oder. Naturparken dækker et område på 227 kvadratkilometer,   og mere end to trediedele er dækket af skov.

Området   har masser af hyggelige små byer med gamle huse.

088_800x600

På   løbeturene næste dag oplevede vi naturen  i kurvede landskaber med flotte   udsigter og fantastiske efterårsfarver. Halv- og helmarathondistancen havde   fået 1-2 ekstra km lagt på, men hvad – prisen var den samme. Ellers et fint   løb, hvor vi fik opmærksomhed som aldrig før, og bussen fik WIP plads et par   meter fra målet!